top of page

Žymios datos. Kovo mėn.


Nuo 2005 kovo 1 d. Varėnos rajono viešosios bibliotekos direktoriaus pareigas pradėjo eiti Eitaras Kazimieras Krupovičius (Giružis.- 2005, kovo 4, p. 3)


1387 kovo 2 d. Istoriškai žinoma, kad šią dieną Jogaila, būdamas Merkinėje, pripažino Vilniui Magdeburgo miesto teises. (Kviklys B. Lietuvos bažnyčios. T. 6, p. 250)


1644 m. kovo 2 d. LDK Vladislovo Vazos raštas, uždraudžiantis žydams kurtis Merkinėje (Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T.V, Merkinė.- Vilnius, 2007, p. 261)2 d.


1906 m. kovo 3 (16) generalgubernatoriaus atstovas viešai ir oficialiai perlojiškiams paskelbė bažnyčios gražinimo aktą. (1866 m. caro valdžia uždarė bažnyčią) (Česnulevičiūtė P. Perloja 1378-1923.- Vilnius, 2008, p. 95)

1892 m. kovo 4 d. Vazgirdonių kaime gimė Kazys Lukšys, lietuviškos kino kronikos pionierius. K. Lukšys buvo ne tik lietuviškų titrų pradininkas, bet ir vienas pirmųjų, kurie užfiksavo kino juostoje įvairių Amerikos lietuvių bendruomenių ir katalikiškųjų parapijų gyvenimą. Mirė 1963 m. lapkričio 12 d. Kalifornijoje.


1973 m. kovo 6 d. mirė Vaclovas Muraška, aktorius. Gimė 1941 m. kovo 24 d. Varėnoje. 1932-1934 metais mokėsi Kauno meno mokykloje ir Juozo Vaičkaus kino ir teatro studijoje, 1938-1939 metais – Kauno darbo rūmų valdybos studijoje. 1939-1960 metais (su pertraukomis) Kauno dramos teatro, 1960-1966 – LTSR dramos teatro aktorius, 1966-1973 – Televizijos ir radijo aktorius. Vaidmenys: Tautvilas (Antano Vienuolio „Tvirtovė“, 1946), Arbenisas (M. Lermontovo „Maskaradas“), Serbiukas (A. Arbuzovo „Tai buvo Irkutske“, abu 1960) ir kt. Vaidybai būdingi sodrūs realistiški paveikslai, santūrūs judesiai, raiškus balsas.


2008 m. kovo 7 d. mirė Virgilijus Monsevičius, entomologas, mokslų daktaras, laukinių bičių tyrėjas. Virš 30 savo darbo metų atidavė Čepkelių rezervatui ir Dainavos kraštui. Palaidotas Marcinkonių kaimo kapinaitėse1948 m. kovo 10 d. Milvydos kaime, Varėnos raj. gimė Vytautas Karaciejus, dailininkas fotografas.2004 m. kovo 10 d. mirė Juozas Kaupinis, Mokytojas, Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius, Kovų ir kančių muziejaus bei Kryžių kalnelio įkūrėjas. Gimė 1940 m. spalio 14 d. Varėnos r. Kibyšių apyl. Jakubiškių kaime.1957 m. kovo 12 d. Varėnos rajono Kabelių kaime gimė Kęstutis Trainavičius, dr. (biomedicinos mokslai), VU Vaikų ligoninės Vaikų chirurgijos centro vadovas, VU vaikų ligų klinikos docentas.


1996 m. kovo 13 d. įkurta UAB „Mėlynoji uoga“ (Merkio kraštas.- 2009, saus. 27, p. 2)


1938 m. kovo 13 d. Varėnoje gimė Stasys Vėlyvis, habil. dr., profesorius, M. Riomerio universiteto Teisės fakulteto Civilinio proceso katedros profesorius, vedėjas, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos, Notarų egzaminų komisijos narys.1927 m. kovo 15 d. Merkinėje gimė Aleksandras Čyras, habilituotas technikos mokslų daktaras, profesorius, akademikas. A. Čyras – daugelio mokslinių darbų, monografijų, vadovėlių autorius. Jo monografijos anglų kalba yra išleistos Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje. Mirė 2001 m. rugsėjo 29 d. Vilniuje.


1992 m. kovo 15 d. mirė Margionių klojimo teatro režisierius, rašytojas, poetas Juozas Gaidys. Gimė 1908 m. balandžio 10 d. Margionių kaime.

2007 m. kovo 15 d. Varėnos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko pirmoji Varėnos krašto mokslininkų konferencija. Šis renginys buvo skirtas Vilniaus Gedimino technikos universiteto įkūrėjo, pirmojo rektoriaus, akademiko Aleksandro Čyro 80-mečiui paminėti.

1940 m. kovo 15 d. Varėnoje gimė Giedrius Uždavinys, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, profesorius, Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto profesorius, VU Santariškių klinikų Širdies chirurgijos centro direktorius, IV išeminės širdies ligos chirurgijos skyriaus vedėjas, UAB „Kardiolita“ vyriausiasis kardiochirurgas, Lietuvos MA narys korespondentas, Europos širdies ir kraujagyslių chirurgijos draugijos atstovas Lietuvai, Pasaulio širdies chirurgijos draugijos mokslinio komiteto, Europos ir Baltijos šalių širdies ir kraujagyslių chirurgijos asociacijų ir draugijų narys, LKMA Centro valdybos vicepirmininkas kultūrai.


2002 m. kovo 16 d. mirė Jonas Mackonis-Mackevičius, Lietuvos tapytojas, Vilniaus dailės akademijos profesorius, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, dramaturgas; gimė Paąžuolės kaime 1922 m.1928 m. kovo 17 d Užuperkasėje gimė Pranas Buckus, chemikas, akademikas, profesorius, nusipelnęs mokslo veikėjas. Mirė 2001 m. gruodžio 6 d. Vilniuje.


1929 m. kovo 20 d. Paąžuolėje, Varėnos raj. gimė Bronius Mackevičius, poetas.

1985 m. kovo 20 d. mirė Aldona Rudaitienė (Bistrickaitė), gydytoja patologė, habilituota daktarė, profesorė, gimusi Merkinės valsčiuje, Bingelių kaime 1923 m.
1983 m. kovo 20 d. mirė Vincas Uždavinys, žurnalistas, prozininkas, gimęs Paručių kaime 1902 m.
1902 m. kovo 22 d. Ulbinų kaime, Varėnos rajone gimė Juozas Sužiedelis, vertėjas, kalbininkas. Mirė 1980 m. balandžio 28 d.
1934 m. kovo 24 d. Merkinėje gimė Petras ČYRAS, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Darbo ir gaisrinės katedros profesorius, Lietuvos mokslininkų sąjungos narys, darbų saugos ir ergonomikos ekspertas.

1929 m. kovo 24 d Zervynų kaime gimė Dalia Tamulevičiūtė, prof. habil.. dr. (biomedicinos m., medicina), profesorė, LKMA Mokslo tarybos narė, Lietuvos gastroenterologų mokslo draugijos narė, NVS gastroenterologų mokslo draugijos valdybos, Pasaulinės gastroenterologų organizacijos narė, žurnalo „Medicinos teorija ir praktika“ redakcijos kolegijos narė.

1914 m. kovo 24 d. Varėnoje gimė Vaclovas Muraška, aktorius. Mirė 1973 metais kovo 6 dieną.


1931 m. kovo 27 d. Vilkiautinyje gimė Vytautas Mizeras , prozininkas, mokytojas ekspertas.


1699 m. kovo 27 d. šeši Seinų vienuoliai atvyko Liškiavon valdyti jiems pavestą turtą. Liškiavos turtų savininkas, Vladas Jurgis Kosillo, 1697 m. balandžio 22 d. parašė testamentą, kuriuo visi Liškiavos turtai pavedami vienuoliams dominikonams. Praėjus dvylika savaičių nuo fundatoriaus mirties (jis mirė 1688 m.) Seinų vienuoliai atvyko į Liškiavą.(Liškiava.- Marcinkonys, 2000, p. 17)


1960 m. kovo 27 d. - sensacingas Varėnos sporto gyvenimo įvykis: šachmatų simultanas prie penkiolikos lentų tarp garsiojo sporto meistro Vlado Mikėno ir varėniškių šachmatininkų. Rezultatas buvo toks: dvi partijos su rajono šachmatų čempionu Nedzingės vidurinės mokyklos mokytoju A. Dabruku buvo sužaistos lygiosiomis, o trylika laimėjo V. Mikėnas. (Varėna istorijos kelyje / sudarė Regina Žepkaitė.- Vilnius, 2002, p.147)

1993 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas patvirtino Valkininkų herbą (Valkininkų istorinis herbas atkurtas, remiantis 1792 m. privilegijos duomenimis). (Lietuvos heraldika. D. I.- Vilnius: Baltos lankos, 1998, p. 126-127.

2007 m. kovo 31 d. mirė Marija Leikauskaitė–Urmilevičienė, Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė, gimusi Mergežerio kaime 1934 m.

bottom of page