top of page

Žymios datos. Rugpjūčio mėn.1988 m. rugpjūčio 4 d. rajono laikraštis „Raudonoji vėliava“ pakeitė pavadinimą ir buvo išleistas pavadinimu „Merkio kraštas“. (Merkio kraštas. – 1988, rugpj. 4).

1994 m. rugpjūčio 4 d. įkurta UAB „Varėnos vandenys“. Tuo metu ji vadinosi „Varėnos valstybinė vandens tiekimo įmonė“. (www.varenosvandenys.lt).

1963 m. rugpjūčio 4–10 d. Zervynų kaime vyko kompleksinė kraštotyrininkų ekspedicija, kurios metu buvo tiriama Zervynų kaimo gamta, istorija, materialinė kultūra ir meninė kūryba, užrašyta apie 500 dainų ir 200 pasakų, sakmių, pasakojimų. (Zervynos. – Vilnius, 1964, p. 5).


1934 m. rugpjūčio 5 d. Mergežerio kaime gimė Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė Marija Leikauskaitė-Urmilevičienė. Mirė 2007 m.1951 m. rugpjūčio 8 d. Liškiavoje gimė Jonas Markelevičius, Vilniaus universiteto statistikos katedros docentas.


1590 m. rugpjūčio 8 d. LDK Zigmanto Vazos privilegija, Merkinės miestiečius 4 metams atleidžianti nuo mokesčių ir prievolių dėl liepos 2 d. buvusio gaisro. (Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5: Merkinė. – Vilnius, 2007, p. 18.)


1863 m. rugpjūčio 9 d. prie Valkininkų įvyko didelis mūšis tarp caro kariuomenės trijų kuopų ir gausaus sukilėlių būrio.

(Arlauskas R. Valkininkų kraštas istorijos verpetuose. – Gamta, 2005, p. 49).
1920 m. rugpjūčio 15 d. Nepriklausomos Lietuvos švietimo ministras pasirašė įsakymą dėl naujos mokyklos steigimo Varėnoje.

(Varėna istorijos kelyje / sudarytoja R. Žepkaitė. – Vilnius: Mintis, 2002, p. 136.)

2009 m. rugpjūčio 15-16 dienomis Merkinė minėjo savo 650 metų jubiliejų. Šių dienų žiniomis pirmą kartą Merkinė paminėta 1359 metais Novgorodo metraščiuose.

(Merkinėje „istorija sugrįžo“ // XXI amžius. – 2009, rugpj. 26, p. 1).


1918 m. rugpjūčio 17 d. Musteikoje gimė žurnalistas, prozininkas Petras Averka.
1927 m. rugpjūčio 20 d. Liškiavoje susikūrė „Vilniui išvaduoti sąjungos“ skyrius, jos instruktoriumi dirbo Vincas Uždavinys. (Stanaitis S. Dzūkijos nacionalinis parkas: kaimai ir gyventojai. – Vilnius, 2001, p. 131).


1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime gimė Pranas Bieliauskas, Valkininkų bažnyčios klebonas (1947-1957), žinomas Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, surinkęs apie 3000 tautosakos vienetų: dainų, pasakų, mįslių. Palaidotas Valkininkų parapijos bažnyčios šventoriuje.

(Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. – Vilnius, 2003, p. 170).1988 m. rugpjūčio 25 d. vyko Sąjūdžio mitingas Varėnoje. (Subartonių kraštas. – Marcinkonys, 2007, p. 72).1993 m. rugpjūčio 26 d. pradėta Merkinės Kryžių kalnelio koplyčios statyba. (Merkinės istorijos bruožai. – Vilnius, 2004, p. 387).

bottom of page