top of page

Žymios datos. Rugpjūčio mėn.1988 m. rugpjūčio 4 d. rajono laikraštis „Raudonoji vėliava“ pakeitė pavadinimą ir buvo išleistas pavadinimu „Merkio kraštas“. (Merkio kraštas. – 1988, rugpj. 4).

1994 m. rugpjūčio 4 d. įkurta UAB „Varėnos vandenys“. Tuo metu ji vadinosi „Varėnos valstybinė vandens tiekimo įmonė“. (www.varenosvandenys.lt).

1963 m. rugpjūčio 4-10 d. Zervynų kaime vyko kompleksinė kraštotyrininkų ekspedicija, kurios metu buvo tiriama Zervynų kaimo gamta, istorija, materialinė kultūra ir meninė kūryba, užrašyta apie 500 dainų ir 200 pasakų, sakmių, pasakojimų. (Zervynos. – Vilnius, 1964, p. 5).


1934 m. rugpjūčio 5 d. Mergežerio kaime gimė Vilniaus „Lėlės“ teatro aktorė Marija Leikauskaitė-Urmilevičienė. Mirė 2007 m.1951 m. rugpjūčio 8 d. Liškiavoje gimė Jonas Markelevičius, Vilniaus universiteto statistikos katedros docentas.

1590 m. rugpjūčio 8 d. LDK Zigmanto Vazos privilegija, Merkinės miestiečius 4 metams atleidžianti nuo mokesčių ir prievolių dėl liepos 2 d. buvusio gaisro. (Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai. T. 5: Merkinė. – Vilnius, 2007, p. 18.)


1863 m. rugpjūčio 9 d. prie Valkininkų įvyko didelis mūšis tarp caro kariuomenės trijų kuopų ir gausaus sukilėlių būrio.

(Arlauskas R. Valkininkų kraštas istorijos verpetuose. – Gamta, 2005, p. 49).1920 m. rugpjūčio 15 d. Nepriklausomos Lietuvos švietimo ministras pasirašė įsakymą dėl naujos mokyklos steigimo Varėnoje.

(Varėna istorijos kelyje / sudarytoja R. Žepkaitė. – Vilnius: Mintis, 2002, p. 136.)

2009 m. rugpjūčio 15-16 dienomis Merkinė minėjo savo 650 metų jubiliejų. Šių dienų žiniomis pirmą kartą Merkinė paminėta 1359 metais Novgorodo metraščiuose.

(Merkinėje „istorija sugrįžo“ // XXI amžius. – 2009, rugpj. 26, p. 1).


1918 m. rugpjūčio 17 d. Musteikoje gimė žurnalistas, prozininkas
1927 m. rugpjūčio 20 d. Liškiavoje susikūrė „Vilniui išvaduoti sąjungos“ skyrius, jos instruktoriumi dirbo Vincas Uždavinys. (Stanaitis S. Dzūkijos nacionalinis parkas: kaimai ir gyventojai. – Vilnius, 2001, p. 131).

1883 m. rugpjūčio 23 d. Jiezno parapijos Slabados kaime gimė Pranas Bieliauskas, Valkininkų bažnyčios klebonas (1947-1957), žinomas Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas, surinkęs apie 3000 tautosakos vienetų: dainų, pasakų, mįslių. Palaidotas Valkininkų parapijos bažnyčios šventoriuje.

(Visuotinė lietuvių enciklopedija. T. 3. – Vilnius, 2003, p. 170).1988 m. rugpjūčio 25 d. vyko Sąjūdžio mitingas Varėnoje. (Subartonių kraštas. – Marcinkonys, 2007, p. 72).1993 m. rugpjūčio 26 d. pradėta Merkinės Kryžių kalnelio koplyčios statyba. (Merkinės istorijos bruožai. – Vilnius, 2004, p. 387).