top of page

Žymios datos. Rugsėjo mėn.


1832 m. rugsėjo 1 d. aukščiausiu įsaku, kurį pasirašė caras Nikolajus I liepos 19 d., Valkininkų pranciškonų vienuolynas buvo uždarytas. (V. Virvičius „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“ // Voruta.- 1997, liep. 1-31)

1989 m. rugsėjo 1 d. įvyko rašytojo V. Krėvės vardo suteikimo Merkinės vidurinei mokyklai šventė (Subartonių kraštas.- Marcinkonys, 2007, p. 77)

1997 m. rugsėjo 1 d. atidaryta Merkinės policijos nuovada (A. Černiauskas Merkinės policija // Merkio kraštas.- 2009, liep. 14, p. 5)


1978 m. rugsėjo 1 d. atidaryta Varėnos II vidurinė mokykla („Ryto“) (A. Tendzegolskis Naujieji mokslo rūmai // Raudonoji vėliava.- 1978, rugs. 5, p, 1)


1837 m. rugsėjo 5 d. Valkininkų bažnyčia pašventinta ir atiduota pamaldoms laikyti. (Kun. P. Bieliauskas Valkininkų bažnyčia ir vienuolynas.- Voruta, 2004, p. 26)

1862 m. rugsėjo 5 d. Varėnoje sustojo pirmasis traukinys (Varėna istorijos kelyje / sudarytoja R. Žepkaitė.- Vilnius, 2002, p. 20)

1920 m. rugsėjo 5 d. varėniškiai gavo naują, jau antrą, bažnyčią. (Varėna I). Statyba rūpinosi kunigas Leonas Markuckis. Atstatytoji bažnyčia buvo pavadinta Šv. Mykolo Arkangelo vardu. Manoma, kad toks vardas jai suteiktas pagerbiant pirmosios Varėnos bažnyčios kūrėjo Mykolo Bžostovskio atminimą. (Varėna istorijos kelyje / sudarytoja R. Žepkaitė.- Vilnius, 2003, p. 47)


1946 m. rugsėjo 9 d. Varėnos rajono Valkininkų miestelyje gimė Romualdas Ginevičius, profesorius, habilituotas daktaras, Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) rektorius


1995 m. rugsėjo 9 d. mirė Teofilija Vaičiūnienė, aktorė. Palaidota Antakalnio kapinėse Vilniuje. Gimė 1899 m. sausio 10 d. Aukštakalnio kaime, Varėnos vlsč.

1995 m. rugsėjo 9 d. įsteigtas Čiurlionio Draugijos Senosios Varėnos skyrius, (Čiurlionį menančios vietos Varėnoje: [lankstinukas] / sudarytoja Gražina Jaronienė)

1941 m. rugsėjo 10 d. prie Varėnos I miestelio buvo visiškai sunaikinta vietinė žydų bendruomenė. Buvusiame carinės Rusijos poligone buvo sušaudyti 831 (I ir II Varėnos) žydas, iš kurių 541 vyras, 141 moteris ir 149 vaikai. (Samulevičius G. Negyjanti 60 metų žaizda // Merkio kraštas.- 2001, rugs. 8, p. 4)


1995 m. rugsėjo 10 d. atidengtas paminklas Perlojos DLK Vytauto aikštėje 48-iems žuvusiems Perlojos apylinkių partizanams. Paminklą pašventino Senosios Varėnos parapijos klebonas Pranciškus Čivilis. (Kaziulionis V. Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai.- Varėna, 2005.- p.108)


1992 m. rugsėjo 13 d. mirė Antanas Kalanavičius, aštunto ir devinto dešimtmečio poetas, ilgai likęs nuošalėje, nedalyvavęs literatūriniame gyvenime. Palaidotas Sapiegiškių kaimo kapinaitėse.


1933 m. rugsėjo 17 d. Varėnoje I atidaryti Šaulių namai.

(Česnulis V. Varėnos krašto šauliai.- Vilnius, 2008, p. 365)
1923 m. rugsėjo 21 d. Merkinės valsčiuje, Bingelių kaime gimė Aldona Rudaitienė (Bistrickaitė), gydytoja patologė, habilituota daktarė, profesorė. Mirė 1985 m. kovo 20 d.1964 m. rugsėjo 21 d. Varėnoje gimė Asta Valackienė, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Vadybos ir administravimo fakulteto dekanė, socialinių mokslų daktarė.1875 m. rugsėjo 22 d. Varėnoje gimė Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas.
1933 m. rugsėjo 22 d. Varėnos rajone, Norulių kaime gimė aktorius Tomas Vaisieta.
1995 m. rugsėjo 22 d., minint 120-asias M. K. Čiurlionio gimimo metines, Senosios Varėnos bažnyčioje atidengta jo atminimo lenta (skulptorius Mantas Paulauskas).

(Čiurlionį menančios vietos Varėnoje: [lankstinukas] / sudarytoja Gražina Jaronienė)


1948 m. rugsėjo 25 d. pradėjo kursuoti keleiviniai autobusai tarp Varėnos II ir Varėnos I (J. Danutis Atidaromas keleivinių autobusų susisiekimas tarp Varėnos II ir Varėnos I // Tarybinis balsas.- 1948, rugs. 24, p. 4)

1975 m. rugsėjo 25 d. įsteigtas Čepkelių valstybinis gamtos rezervatas. Buvo patvirtinti Čepkelių rezervato nuostatai. (Čepkelių rezervatas.- V.: Mokslas, 1984, p. 121)


1971 rugsėjo 28 d. Perlojos Vytauto Didžiojo paminklas paskelbtas vietinės reikšmės dailės paminklu.

(Lūžys S., Lūžytė M. Iš Perlojos Tavo sūnūs... .- Kaunas, 2008, p. 81)1940 m. rugsėjo 30 d. Varėnoje gimė Dalia Tamulevičiūtė, režisierė, nusipelniusi meno veikėja, profesorė.

bottom of page