top of page
Literatų klubo Jievaras nariai_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Literatų klubo „Jievaro“ nariai:

1. Blažulionienė Marija
2. Cibulskienė Laimutė
3. Cichockienė Lidija
4. Česnulevičienė Renata
5. Dabravolskienė Onutė
6. Gaidukevičienė Liusia
7. Glavickienė Elena

8. Grigaitienė Joana

9. Jaksebaga Justinas

10. Jezepčikaitė Laima

11. Jurgelevičienė Verutė

12. Kašėtienė Ramutė

13. Kavaliauskienė Jaunuta-Julija

14. Siaurusavičienė Indrė

15. Kuodienė Gražina
16. Lebedzevičienė Vincenta
17. Lee Stace (Stasė Piliūtė)
18. Malmygienė Irena
19. Miliūnas Petras
20. Ratkienė Irena
21. Skaržinskas Česlovas
22. Staliulionis Jonas
23. Strazdienė Eugenija
24. Tendzegolskis Aloyzas
25. Vaicekauskas Julijus
26. Volungevičienė Dana
27. Žuromskas Alfonsas (1951-06-10 - 2014-07-09)

Literatų klubo veikla

bottom of page