top of page
Adolfo Ramanausko–Vanago premija_Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka

Adolfo Ramanausko–Vanago premija

Varėnos rajono savivaldybės taryba 2018 m. rugpjūčio 28 d. posėdyje priimė sprendimą dėl Adolfo Ramanausko-Vanago premijos įsteigimo. Ši premija įsteigta pagerbiant Lietuvos Laisvės kovos Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę. A.Ramanauskas-Vanagas savo partizaninės kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo Varėnos krašte.

                      

A. Ramanausko-Vanago premijos dydis – 1 000 eurų. Ji – skiriama kiekvienais metais siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. Premija bus skiriama asmenims, labiausiai pasižymėjusiems už iniciatyvas ieškant ir atrandant partizanų žuvimo, palaidojimo vietas; už profesionalius sprendimus įamžinant partizanų atminimą; už jaunų žmonių patriotizmo ir pilietiškumo skatinimą ir rėmimą; už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią Lietuos piietiškumą ir patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes; už sukurtus literatūros, dailės, muzikos, teatro, kino kūrinius, skatinančius visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai.

Į šią premiją gali pretenduoti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai, piliečių bendruomenės, asociacijos ir kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, atitinkantys premijos nuostatų reikalavimus. Premija tam pačiam asmeniui galės būti skiriama ne anksčiau kaip po penkių metų. Asmenį, kuriam skiriama premija, renka Varėnos rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Adolfo Ramanausko-Vanago premijos kandidatų vertinimo komisija.
 

Laureatų sąrašas

Laisvės kovų įamžinimo sąjūdis

Laisvės kovų įamžinimo sąjūdis

2023 metų gegužės 12 dieną, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vienybės dieną, buvo įteikta jau šeštoji Adolfo Ramanausko-Vanago...

Vytautas Kaziulionis

Vytautas Kaziulionis

2019 metais gegužės 17 dieną Varėnos kultūros centre įteikta antroji Varėnos rajono savivaldybės įsteigta Adolfo Ramanausko-Vanago...

Dalia Kuodytė

Dalia Kuodytė

(1962–2023) Komisijos sprendimu už ilgametį ir nuoseklų akademinį darbą tyrinėjant Lietuvos partizanų kovas ir įamžinant jų atminimą, už...

Eugenijus Peikštenis, Darius Indrišionis, Gintautas Vėlius, Dalius Žygelis

Eugenijus Peikštenis, Darius Indrišionis, Gintautas Vėlius, Dalius Žygelis

2018 m. lapkričio 29-ąją, minint Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago...

Juozas Jakavonis–Tigras

Juozas Jakavonis–Tigras

(1925–2021) 2021 m. gegužės 15 d., minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną, Varėnoje buvo įteikta Adolfo...

Kęstutis Kazimieras Girnius

Kęstutis Kazimieras Girnius

2020 metais kasmetinę Adolfo Ramanausko-Vanago premiją Varėnos rajono savivaldybė skyrė filosofui publicistui Kęstučiui Kazimierui...

bottom of page